شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود D9 1982 BM 8N3723 دست 6 عددی
سوپاپ هوا D9 BM 1981 7M7817 دست 6 عددی